Trabekulektomie

Smyslem zákroku je prostřednictvím odstranění trámčiny komorového úhlu umožnit nitrooční tekutině proudit do arteficiálních prostorů, aby došlo k poklesu nitroočního tlaku.  Provádí se většinou v lokální anestezii ( nakapání kapek + injekce anestetika pod spojivku).