Bazální iridektomie

Bazální iridektomie je operační zákrok, při kterém se odstraní bazální část duhovky po otevření přední komory oka. Tento postup umožní odtok komorové tekutiny do přední komory oční a následně dojde ke zvětšení komorového úhlu. Chirurgická iridektomie přichází v úvahu při nemožnosti provést laserovou iridotomii nebo v kombinaci s jinými nitroočními zákroky. Provádí se většinou v lokální anestezii.