Průběh operace

Zákrok trvá přibližně 20minut. Při zákroku vstupuje operatér do oka  vstupuje 3 drobnými řezy. Hlavní řez je dlouhý pouze 2,2mm. Po otevření předního pouzdra čočky je použit ultrazvuk k jejímu rozbití. Tento proces se nazývá fakoemulzifikace. Rozdrcená čočka je následně odsáta. Na její místo se do původího pouzdra implantuje arteficiální (umělá) čočka. Na našem pracovišti implantujeme monofokální čočky.
V závěru operace je oko přelepeno sterilním obvazem, který na oku zůstává do následujícího rána.

Operační mikroskop                                 Ultrazvukový přístroj pro rozdrcení a odsátí čočky