Operace pterygia

Pterygium je onemocnění, kdy spojivková tkáň přerůstá na rohovku a v pokročilém neléčeném stádiu by došlo ke ztrátě zraku. Nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je u lidí pracujících převážně ve volné přírodě a u lidí vyššího věku. U některých pacientů má tendenci se opakovat. Léčení má být provedeno včas, dříve než je narušena zraková ostrost.

Léčba je výhradně operační. Provádí se v lokální anestesii. Při zákroku je snesena patologická tkáň a okolní spojivka je dostatečně odpreparována, následně je v indikovaných případech aplikována cytostaticky působící látka. Výkon je prováděn ambulantně (pacient je ihned po zákroku propuštěn do domácí péče) a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.