Příprava k operaci

Před operací je nutné absolvovat důkladné vyšetření očním specialistou, který doporučí operační zákrok.  Dále podstoupí pacient předoperační vyšetření, které zabezpečí obvodní lékař nebo internista (včetně krevních odběrů).

Na našem pracovišti provádíme operaci šedého zákalu ambulantně a za hospitalizace. Při ambulantní operaci je pacient hned po operaci propuštěn do domácího ošetření. Při hospitalizaci je proveden zákrok v den příjetí do nemocnice. Pacient po operaci zůstává ležet na oddělení a následující den po ranní vízitě je propuštěn do domácí péče.

V den operace se pacient  ráno nasnídá, vezme si léky, které pravidelně užívá, pokud si aplikuje inzulín, píchne si ranní dávku. Odvoz do nemocnice a zpět si zabezpečuje s pomocí příbuzných nebo známých. Odvoz sanitkou je možný pouze u velmi těžce zdravotně postižených pacientů. V objednaný čas  se dostaví do přijmové ambulance (1.patro nad recepcí), kde budou provedena základní měření a bude vyšetřen očním lékařem. Před operací sestry kapou do nemocného oka kapky na umrtvení, kapky rozšiřující zornici a antibiotické kapky. Po nakapání kapek je pacient připraven k samotné operaci.