Dětská ambulance

Úterý 13:00 – 15:00        

Vedoucí lékař: MUDr. Věra Čtvrtečková

V dětské oční ambulanci se péče soustřeďuje na diagnostiku a léčbu očních onemocnění u dětí různého věku.
Provádíme sondáž a průplach slzných cest, vyšetření očního pozadí u nedonošených dětí, vyšetření vrozených vad zraku, sledování stavu u dětí s vrozenými chorobami oka. Vyšetřujeme zrak dětí, event. předepisujeme brýle pro korekci pro děti s komplikovanějšími zrakovými vadami.