Dětská ambulance

Úterý 13:00 – 15:00        

MUDr. Věra Čtvrtečková, MUDr. Helena Zgarbová

V dětské oční ambulanci se péče soustřeďuje na diagnostiku a léčbu očních onemocnění u dětí různého věku.
Provádíme sondáž a průplach slzných cest, vyšetření očního pozadí u nedonošených dětí, vyšetření vrozených vad zraku, sledování stavu u dětí s vrozenými chorobami oka. Vyšetřujeme zrak dětí, eventuelně předepisujeme brýle pro korekci zrakové vady.