Biologická terapie

V centru pro biologickou terapii se náš tým lékařů zabývá léčbou specifických očních onemocnění pomocí tzv. anti-VEGF preparátů. Touto metodou jsou u nás léčeni pacienti s diagnostikovanou vlhkou formou věkem podmíněné degenerace makuly, pacienti s otokem centrální části sítnice v důsledku žilních sítnicových uzávěrů, pacienti s diabetickým makulárním edémem a pacienti s jinými vzácnějšími onemocněními sítnice.

Léčba probíhá prostřednictvím aplikací léčebné látky do sklivcového prostoru pomocí  tzv. intravitreální injekce. Realizuje se ambulantně. Většina pacientů zařazených do programu biologické léčby musí na injekce dojíždět opakovaně v pravidelných intervalech. Jejich délka se obvykle pohybuje od 4 do 16 týdnů. Pokud pacient vyhoví indikačním kritériím pro léčbu daného onemocnění, je léčba u většiny pojišťoven plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.