Kontakt

Primář oddělení:               

MUDr. Peter Mojžiš Ph.D., FEBO
tel. : (+420) 569 472 471
e-mail : peter.mojzis@onhb.cz

  

Vrchní sestra:            

Bc. Ivana Pospíchalová Dis.
tel. (+420) 569 472 308
e-mail : ivana.pospichalova@onhb.cz 

Ambulance

(+420) 569 472 303  – objednávání dispenzarizovaných pacientů, nové pacienty bez doporučení spádového oftalmologa z kapacitních důvodů nenabíráme

 

Lůžková část oddělení

(+420) 569 472 304 – informace o hospitalizovaých pacientech