Co je zelený zákal?

Zelený zákal (glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání vláken zrakového nervu. Jeho poškození má za následek částečnou  až úplnou ztrátu zraku. Na vzniku tohoto onemocnění se podílí více faktorů. Hlavním z nich je zvýšený nitrooční tlak, který vzniká při omezení odtoku nitrooční tekutiny nebo při její nadbytečné produkci.

Zpočátku  dochází k drobným výpadkům v zorném poli, které pacient nemusí pozorovat. Postupně se výpadky zvětšují a pacient ztrácí periferní vidění. V pokročilých stadiích může glaukom vést i k úplné slepotě.

 

Normální vidění                                             Vidění u pokročilých forem zeleného zákalu

Glaukom uzavřeného úhlu – dochází k nahromadění nitrooční tekutiny uvnitř oka, po ucpání odtokových cest z důvodu uzkého komorového úhlu. Právě v tomto úhlu jsou umístěny odtokové cesy. Projevuje se akutním zvýšením nitroočního tlaku, zarudnutím, bolestí oka, případně bolestí hlavy. Záchvat glaukomu uzavřeného úhlu může dokonce způsobit i zvracení.Po medikamentózním zaléčení akutního stadia onemocnění  se tento stav  léčí provedením laserové iridotomie. Jinou možností je operačné řešení.

Glaukom otevřeného úhlu – u glaukomu otevřeného úhlu dochází k poškození optického nervu navzdory tomu,  že je komorový úhel dostatečně otevřen.  Pokud jsou hodnoty nitroočního tlaku zvýšené, nasadí se pacientovi medikamentózní terapie. Operační řešení je poslední možností léčby glaukomu.

Existuje více typů operací glaukomu ( laserová iridotomie, bazální iridektomie, trabekulektomie, implantace drenážních implantátů …).