Operace ektropia/entropia

Ektropium je změna polohy očního víčka. Víčko je vyvráceno směrem od povrchu oka. Postiženo bývá převážně dolní víčko.

Entropium je změna polohy očního víčka, kdy je okraj víčka přivrácen směrem k povrchu oka. Často při tom bývá rohovka i spojivka drážděna a vzniká jejich poškození.

Ektropium i entropium odstraňujeme na našem pracovišti operačně, zákrok je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.