Operace očních víček

Plastická operace očních víček (blepharoplastika)
Některí pacienti trpí nadbytkem kůže na očním víčku z důvodu ztráty kožní elasticity. Tento stav je častější u osob vyššího věku a je možné řešit ho operačně. Na našem pracovišti není  tato  operace proplácena pojišťovnou, proto je operace jako kosmetický výkon prováděna za poplatek. Cena za operaci obou horních víček je 7 200,- Kč.  Cena za operaci obou dolních víček je 7 400,-.  Pacient musí být vyšetřen v naší oční ambulanci. V den operace si musí pacient sebou přinést zprávu o absolvovaném předoperačním vyšetření u obvodního nebo interního lékaře. Pokud pacient bere léky ovlivňující srážení krve, je nutné je v dostatečném časovém předsihu vysadit. Výkon se provádí v lokální anestesii (místním znecitlivěním). Jedná se  o odstranění nadbytečné kůže z horních nebo dolních víček a  odstranění tukových prolapsů. Zašití rány je prováděno výhradně intradermálním stehem. Operace je prováděna ambulantně. Pooperačně je nutná jedna kontrola s týdenním odstupem.


Před plastickou operací horních víček           Po plastické operaci horních víček


Operace poklesu (ptózy) horního víčka
Ptóza horního víčka často vede k omezení zorného pole pacienta. V tomto případě může být pacient indikován k operačnímu odstranění ptózy. Výkon je hrazen ze zdravotního pojištění, provádí se obvykle za jednodenní hospitalizace. Před objednáním k operaci je nutná návštěva naší ambulance, kde je pacient vyšetřen a jsou mu zděleny všechny potřebné informace. Před operací je nutné vysadit léky ovlivňující srážení krve.  Výkon se provádí v lokální anestesii (v místním znecitlivění).


Pacient s ptózou očního víčka levého oka:
Stav před operací:                                            Stav po operaci: