Další kosmetické výkony

Odstraňujeme xantelazmata ( tukové usazeniny v kůži víček ), bradavice a znaménka v oblasti obličeje ve spolupráci s kožním lékařem.
Před zákrokem je nutná návštěva naší ambulance, kde se určí, jakým postupem bude afekce odstraněna. Kosmetické zákroky našemu pracovišti neproplácí pojišťovna, proto si pacient zákrok hradí. Cenu zákroku stanoví dle ceníku lékař, při již zmiňovaném vyšetření v naší ambulanci. Aktuální ceník placených výkonů prováděných na našem pracovišti je k dispozici po kliknutí zde.
Pokud pacient užívá léky ovlivňující srážlivost krve, je nutné o tom lékaře při ambulantní návštěvě informovat. Zákroky se provádí v místním znecitlivění ambulantně (po zákroku je pacient ihned propuštěn do domácí péče). Je nutná minimálně 1 kontrola na naší ambulanci v časovém odstupu, který stanoví operatér po zákroku.