Přístrojové vybavení ambulancí

Bezkontaktní tonometr pro měření nitroočního tlaku – zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu.

Automatický refraktokeratometr – přístroj zjišťuje nutný počet dioptrií k dosažení ostrého vidění

Štěrbinová lampa   – celkem disponujeme 3 štěrbinovými lampami, z toho jedna umožňuje  digitální zobrazení a archivaci fotografií  předního segmentu oka

Počítačový perimetr k vyšetření zorného pole

Heidelberský retinální tomograf II (HRT) ke zjištění prvních známek úbytku nervových vláken při zeleném zákalu (vyšetření je vhodné především pro osoby s výskytem zeleného zákalu v rodině, pro nemocné se zeleným zákalem a cukrovkou, pro pacienty s vysokou krátkozrakostí)

+ makulární program k HRT II k vyšetření změn na sítnici a místa nejostřejšího vidění (toto vyšetření je velmi   vhodné při pocitu zhoršeného vidění)

Optický koherentní tomograf (OCT/OKT)– sítnicový modul – pomocí infračerveného záření umožňuje zhotovení obrazu příčného řezu tkáněmi sítnice a tak diagnostiku a sledování onemocnění sítnice

IOL master – přístroj pro měření optických vlastností oka a určení správné intraokulární čočky.

Fotokoagulační laser – k ošetření změn na sítnici způsobených cukrovkou

YAG laser k léčbě druhotného zákalu zadního pouzdra čočky po operaci šedého zákalu a k léčbě zeleného zákalu

OPD scan  – umožňuje refraktometrii, rohovkovou topografii atd.

Ultrazvuková biometrie – přístroj umožňující správné předoperační určení dioptrické mohutnosti implantované čočky a měření tloušťky rohovky.

Funduskamera s funkcí fluorescenční angiografie – umožňuje pořizovat barevné snímky očního pozadí a zároveň zobrazovat a dokumentovat cévní řečiště sítnice a cévnatky.