Přístrojové vybavení ambulancí

Bezkontaktní tonometr pro měření nitroočního tlaku – zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu.

Automatický refraktokeratometr – přístroj k měření refrakční odchylky oka

Štěrbinová lampa   – celkem v ambulanci disponujeme 4 štěrbinovými lampami, z toho jedna umožňuje  digitální zobrazení a archivaci fotografií předního segmentu oka

Počítačový perimetr k vyšetření zorného pole

Heidelberský retinální tomograf II (HRT) ke zjištění prvních známek úbytku nervových vláken při zeleném zákalu (vyšetření je vhodné především pro osoby s výskytem zeleného zákalu v rodině, pro nemocné se zeleným zákalem a cukrovkou, pro pacienty s vysokou krátkozrakostí)

+ makulární program k HRT II k vyšetření změn na sítnici a místa nejostřejšího vidění (toto vyšetření je velmi   vhodné při pocitu zhoršeného vidění)

Optický koherentní tomograf s OCT angiografií – pomocí infračerveného záření umožňuje zhotovení obrazu příčného řezu tkáněmi předního či zadního segmentu oka

Oční biometr – přístroj pro měření optických vlastností oka a určení správné intraokulární čočky.

Fotokoagulační laser – k ošetření změn na sítnici způsobených cukrovkou

YAG laser k léčbě druhotného zákalu zadního pouzdra čočky po operaci šedého zákalu a k léčbě zeleného zákalu

OPD scan  – umožňuje refraktometrii, rohovkovou topografii atd.

Ultrazvuková biometrie – přístroj umožňující správné předoperační určení dioptrické mohutnosti implantované čočky a měření tloušťky rohovky.

Funduskamera s funkcí fluorescenční angiografie – umožňuje pořizovat barevné snímky očního pozadí a zároveň zobrazovat a dokumentovat cévní řečiště sítnice a cévnatky.