Všeobecná ambulance

Pondělí až pátek  7:00 – 15:00 hod. 

Ve všeobecné ambulanci se provádí celkové oční vyšetření (oční pozadí, nitrooční tenze…), předpis brýlové korekce u námi dispenzarizovaných pacientů, ošetření úrazů a poranění oka, extrakce cizích tělísek ze spojivky a rohovky, léčba zánětlivých, alergických a jiných onemocnění oka, sondáž a průplachy slzných cest. I do všeobecné ambulance je potřeba objednání předem. Akutní případy jsou ošetřeny  bez objednání. T.č. nové pacienty bez doporučení spádového oftalmologa z kapacitních důvodů nenabíráme.