Příprava k operaci

Před operací je nutné absolvovat důkladné vyšetření očním specialistou, který doporučí operační zákrok.  Dále podstoupí pacient předoperační vyšetření, které zabezpečí obvodní lékař nebo internista (včetně krevních odběrů). Pokud je to při objednávání operace doporučeno, je vhodné cestou praktického lékaře 10 dnů před operací vysadit antikoagulační a antiagregační terapii, případně převedení pacienta na nízkomolekulární preparát.

Operace se provádí za hospitalizace, kdy je proveden zákrok a následujících pár dnů ještě pacient zůstává hospitalizován na lůžkové části oddělení.

V den operace se pacient  ráno nasnídá, vezme si léky, které pravidelně užívá, pokud si aplikuje inzulín, píchne si ranní dávku inzulínu. Odvoz do nemocnice a zpět si zabezpečuje s pomocí příbuzných nebo známých. Odvoz sanitkou je možný pouze u velmi těžce zdravotně postižených pacientů. V objednaný čas  se dostaví do přijmové ambulance ( v 1.patře EMERGENCY ), kde budou provedena základní měření a příjmové vyšetření lékařem. Před operací sestry kapou do nemocného oka kapky na umrtvení oka, kapky rozšiřující zornici a antibiotické kapky.Po nakapání kapek je pacient připraven k samotné operaci.