Glaukomová poradna

Středa 13:00 – 15:00, Čtvrtek Pátek 13:00 – 15:00, 8:00 – 15:30                  

MUDr. Eva Štěpánková, MUDr. Pavla Opavová, MUDr. Lucia Hrčková

Léčíme a pravidelně sledujeme pacienty se zeleným zákalem nebo s podezřením na toto onemocnění. U zeleného zákalu (glaukomu) je důležitá především prevence, včasná diagnóza a včasná léčba, neboť úbytek zraku způsobený tímto onemocněním je nevratný. Na našem oddělení se podařilo získat díky sponzorským darům Heidelberský retinální tomograf HRT II – mezinárodně používaný a uznávaný  přístroj v boji s glaukomem (zeleným zákalem). Přístroj HRT pomáhá včas odhalit první známky onemocnění. Z pacientů vyšetřených na tomto přístroji bylo 30 % zařazeno do vysoce rizikové skupiny s nutností častějších kontrol. Preventivní vyšetření je vhodné především pro osoby s výskytem zeleného zákalu v rodině, pro nemocné s cukrovkou a pro krátkozraké pacienty.
Vyšetření na HRT poskytujeme na doporučení příslušného očního lékaře nebo na vlastní žádost pacienta.  Většina pojišťoven toto vyšetření nehradí a poplatek je 250,- Kč za jedno vyšetřené oko.