Glaukomová poradna

Středa a  Čtvrtek 12:30 – 15:00, Pátek 7:00 – 15:30                  

Vedoucí lékař: MUDr. Petra Zemanová

Léčíme a pravidelně sledujeme pacienty se zeleným zákalem nebo s podezřením na toto onemocnění. U zeleného zákalu (glaukomu) je důležitá především prevence, včasná diagnóza a včasná léčba, neboť úbytek zraku způsobený tímto onemocněním je nevratný. Na našem oddělení vyšetřujeme zrakový nerv pomocí Heidelberského retinálního tomografu HRT II – mezinárodně používaný a uznávaný  přístroj v boji s glaukomem (zeleným zákalem). Přístroj HRT pomáhá včas odhalit první známky onemocnění. Z pacientů vyšetřených na tomto přístroji bylo 30 % zařazeno do vysoce rizikové skupiny s nutností častějších kontrol. Další metoda pro sledování peripapilární vrstvy nervových vláken a množství gangliových buněk v oblasti žluté skvrny je prováděna pomocí optické koherenční tomografie SD OCT. Součástí standardního vyšetření je taktéž fotodokumentace vhledu papily zrakového nervu. Preventivní vyšetření je vhodné především pro osoby s výskytem zeleného zákalu v rodině, pro nemocné s cukrovkou a pro krátkozraké pacienty.
Vyšetření oběma přístroji poskytujeme na doporučení příslušného očního lékaře nebo na vlastní žádost pacienta, většina pojišťoven jej nehradí, proto je vázáno na vlastní úhradu pacientem. Cena vyšetření je dostupná v aktuálně platném ceníku.