Průběh operace

Před operací je nutné absolvovat důkladné vyšetření v naší oční ambulanci, kde Vám doporučíme konkrétní typ čočky, který je vhodný pro danou zrakovou vadu. Operace provádíme ambulantně.

V den operace se pacient ráno nasnídá, vezme si léky, které pravidelně užívá, pokud si aplikuje inzulín, píchne si ranní dávku jak je zvyklí. Odvoz do nemocnice a zpět si zabezpečuje s pomocí příbuzných nebo známých. Odvoz sanitkou je možný pouze u velmi těžce zdravotně postižených pacientů. V objednaný čas se dostaví do přijmové ambulance ( v přízemí vedle recepce ), kde budou provedena základní měření. Následně se přemístí do 5. patra, kde sídlí lůžková část našeho oddělení. Zde probíhá přijmové vyšetření lékařem. Před operací sestry kapou do nemocného oka kapky na umrtvení oka, kapky rozšiřující zornici a antibiotické kapky.Po nakapání kapek je pacient připraven k samotné operaci.

Podstata operace závisí od typu refrakční operace.  Při implantaci umělé nitrooční čočky se přirozená čočka odsaje a nahradí se čočkou umělou.  Při implantaci fakické čočky  přirozená čočka v oku zůstává a do přední nebo zadní komory oční se implantuje další umělá  čočka korigující zrakovou vadu.  V případě limbálních relaxačních incizí dojde k vytvoření přesně umístěných a přesně orientovaných řezů na rohovce.

V závěru operace je oko přelepeno sterilním obvazem, který na oku zůstává do následujícího rána.Pooperaci je pacient propuštěn ihned do domácí péče.