Co jsou refrakční vady?

Refrakční operace jsou zákroky odstraňující tzv. refrakční vady zraku jako jsou krátkozrakost (myopia), dalekozrakost (hypermetropia), vetchozrakost (presbyopia) a astigmatizmus.

Krátkozrakost (Myopie)
 – hlavním příznakem je neostré vidění na dálku, které se pacient snaží korigovat mhouřením očí.

Vidění zdravého oka                                                   Vidění krátkozrakého oka

Dalekozrakost (Hypermetropie)
– hlavným příznakem je neostré vidění do blízka, které se podle výšky refrakční vady a věku pacienta může projevit i u vidění na dálku do dálky.

Vidění zdravého oka                                                    Vidění dalekozrakého oka

Astigmatizmus
 – stav, při kterém optický systém oka nemá ve všech částech stejnou optickou mohutnost. Nejčastěji jde o rohovkový astigmatizmus, kdy lomivost rohovky ve vertikále je jiná než v horizontále.

Vidění zdravého oka                                                       Vidění astigmatického oka

Vetchozrakost (Presbyopie)
-stav vznikající v důsledku stárnutí čočky. Ta ztrácí schopnost akomodace. Projevuje se zhoršením zrakové ostrosti ve vyšším věku.