Refrakční vady

Refrakční vady zraku  jsou krátkozrakost (myopia), dalekozrakost (hypermetropia), vetchozrakost (presbyopia) a astigmatizmus.

Na našem pracovišti možno refrakční vady korigovat adekvátní brýlovou korekcí, případně vadu odstranit operačně v místním znecitlivění. Zákroky se nejčastěji provádějí ambulantně – pacient je v daný den odoperován a ještě téhož dne propuštěn do domácí péče.